Vad innebär namntjänsten?

info_01-01

Läs våra namnanvisningar och skapa ett namn för ditt företag.

prh.fi – anvisningar för utformning av företagsnamn
info_02

Kontrollera i tjänsten att det inte finns hinder för registreringen av namnet.

info_03

Lämna in en handelsregisteranmälan med namnalternativ. PRS granskar om namnet kan registreras.

Läs mer
info_04

Namnet har registrerats. Vi önskar ditt företag framgång!