Vad innebär namntjänsten?

1

Läs våra namnanvisningar och skapa ett namn för ditt företag.

2

Kontrollera i tjänsten att det inte finns hinder för registreringen av namnet.

3

Lämna in en handelsregisteranmälan med namnalternativ. PRS granskar om namnet kan registreras.

4

Namnet har registrerats. Vi önskar ditt företag framgång!